Prowadzimy szkolenia związane z badmintonem na różnych poziomach zaawansowania. Nauczamy jak nauczać metodyki, techniki i taktyki gry. Dostarczamy narzędzi bezpośrednio gotowych do użycia w praktyce.