www.atbad.pl
Plecy
avatar ona 2

Agnieszka Podmagórska

Profesjonalne, wspierające podejście prowadzącego szkolenie do uczestników, niezależnie od posiadanych wcześniej umiejętności. Bardzo się cieszę, że mogłam spotkać ludzi z całej Polski, którzy chcą bardziej profesjonalnie szkolić innych podnosząc swoje kompetencje.