fbpx

Program Szkolenia Instruktorskiego

✅ Rozgrzewka funkcjonalna ✅ Gry i zabawy dogrzewające i ukierunkowane ✅ Podstawowe uderzenia w badmintonie ✅ Uderzenia z przodu kortu ✅ Uderzenia ze środka kortu ✅ Uderzenia z tyłu kortu ✅ Nauka serwu ✅ Budowa sesji treningowej ✅ Planowanie treningu w oparciu o wyznaczony temat ✅ Dobór sprzętu do badmintona ✅ Parabadminton ✅ Znaczenie i sposoby nagrywania lotek ✅ Podstawowe ustawienia w grach podwójnych ✅ Podstawy taktyki ✅ Pierwsza pomoc przedmedyczna
✅ Netshot forhand i backhand - technika wykonania i metodyka nauczania. ✅Lob forhand i lob backhand - technika wykonania i metodyka nauczania. ✅ Zbicie forhand i backhand - technika wykonania i metodyka nauczania.
✅ Płaska forhand i backhand - technika wykonania i metodyka nauczania. ✅ Obrona forhand i backhand - technika wykonania i metodyka nauczania.
✅ Podstawowe uderzenie nad głową - technika wykonania i metodyka nauczania. ✅ Forhand tył kortu - technika wykonania i metodyka nauczania. ✅ Forhand dookoła głowy (tzw. sposób malajski)- technika wykonania i metodyka nauczania.
Egzamin składa się z części teoretycznej i z części praktycznej. Część teoretyczna to kilkanaście pytań z zakresu całego szkolenia. Część praktyczna to zagadnienia ze wszystkich poznanych uderzeń w formie nauczania lub doskonalenia. Kursant losuje po jednym zagadnieniu z listy pytań teoretycznych i z listy zagadnień praktycznych. Egzamin odbywa się przed komisją składającą się z prowadzącego szkolenie oraz z przedstawiciela działu szkolenia Polskiego Związku Badmintona. Wiedza wymagana na egzaminie nie wykracza poza program realizowany na szkoleniu.
Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu kursant otrzymuje certyfikat oraz wpis do Ewidencji Instruktorów Polskiego Związku Badmintona. Po egzaminie należy zalogować się do systemu na witrynie PZBad.pl, następnie wypełnić formularz oraz przesłać załączoną kopię certyfikatu. Jeżeli wystąpi potrzeba przedłożenia dokumentu potwierdzającego wpis do ewidencji należy wystąpić drogą mailową do PZBad o pisemne potwierdzenie wpisu.
Po uzyskaniu uprawnień instruktorskich można uczestniczyć w warsztatach tematycznych prowadzonych przez Akademię Trenerską Badmintona oraz po przepracowanym okresie 6 miesięcy można aplikować na kurs trenerski.

Program szkolenia pzbad

Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne. Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.
Napisz krótki opis, który opisuje tytuł lub coś informacyjnego i użyteczne.